Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


Sd.171.11.2016 - Miejski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto na: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zi

 

Tomaszów Lubelski, 2016.09.30

Sd.171.11.2016

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

 

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2016/2017 w ilości 55 ton luzem.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

 

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu umowy całości zamówienia – do 15.11.2016 r. Dostawa soli drogowej nastąpi partiami (dwa kursy) począwszy od dnia podpisania umowy według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego telefonicznie, faksem lub pocztą z czterodniowym wyprzedzeniem.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 07.10.2016r. o godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2016r. o godz. 1115  w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena 100 %


ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ
Załącznik Nr 1 -
FORMULARZ OFERTY
Załącznik Nr 1a - KALKULACJA CENOWA
Załącznik Nr 2 - UMOWA
Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE
 

Wersja do druku Generuj PDF
---