Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 23 stycznia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy

Artykuły


GK.6840.10.2013 - Burmistrz Miasta ogłasza w dniu 18 lipca 2014 r. o godz. 9:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 201/5, 201/7, 201/10, 201/12, 201/14 z 202/6 i 201/15 z 202/8 ark. 22

Tomaszów Lubelski, dnia 27-05-2014 r.

GK.6840.10.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 18 lipca 2014 r. o godz. 900
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działek oznaczonych nr 201/5, 201/7, 201/10, 201/12, 201/14 z 202/6 i 201/15 z 202/8 ark. 22 położonych w obrębie ulic Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego w Tomaszowie Lubelskim, które są położone na terenie budownictwa mieszkaniowego niskiej intensywności.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00044321/8. Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Uwaga: Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym budowy infrastruktury w obrębie ulic Króla Zygmunta i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim, istniejący na działce nr 201/5 kanał sanitarny jest nie czynny, a jego usytuowanie nie ogranicza możliwości inwestycyjnych. Podziemny kanał odprowadzający wody z basenu na działkę nr 201/12 został wraz ze studzienkami usunięty. Przebiegający przez działkę nr 201/7 kanał burzowy został przebudowany, a jego usytuowanie na działce nie ogranicza możliwości inwestycyjnych.

Warunki przetargu

 1. Cena wywoławcza działek obniżona o 40% wynosi;
 • działki nr 201/5 o pow. 656m² - 41 984,00 zł. plus VAT.
 • działki nr 201/7 o pow. 609m² - 38 976,00 zł. plus VAT
 • działki nr 201/10 o pow. 486m² - 31 104,00 zł. plus VAT
 • działki nr 201/12 o pow. 597m² - 38 208,00 zł. plus VAT
 • działki nr 201/14 i 202/6 o pow. 1028m² - 65 792,00 zł. plus VAT
 • działki nr 201/15 i 202/8 o pow. 588m² - 37 632,00 zł. plus VAT
 1. Wysokość wadium wynosi:
 • dla działki nr 201/5 - 4500,00 zł.
 • dla działki nr 201/7 - 4000,00 zł.
 • dla działki nr 201/10 - 3500,00 zł.
 • dla działki nr 201/12 - 4000,00 zł.
 • dla działek nr 201/14 i 202/6 – 7000,00zł.
 • dla działek nr 201/15 i 202/8 – 4000,00zł.
 1. Wysokość postąpienia dla wszystkich działek wynosi minimum 700,00 zł.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 14 lipca 2014 r. w BGŻ SA Oddz. Tomaszów Lubelski nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
  Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku najpóźniej w dniu 14 lipca 2014r.
 3. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki na którą wpłacone jest wadium.
 4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 5. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 7. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57.
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664 39 93 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---