Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Wtorek, 13 listopada 2018 r.
Imieniny obchodzą: Mikołaj, Stanisław, Stanisława, Benedykt, Izaak, Arkadia, Krystyna

XXXII SESJA RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

09.06.2017

XXXII SESJA RADY MIASTA
TOMASZÓW LUBELSKI

      W dniu 9 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

      Sesję zainaugurował Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, który wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, którzy zdobyli I miejsce drużynowo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach w kategorii klas IV-VI oraz I miejsce drużynowo w IV Ogólnopolskim Turnieju „Edukacja przez szachy w szkole”.

      Ponadto dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum wręczono puchary za zajęcie czołowych miejsc w Spartakiadzie Sportowej, która odbyła się 1 czerwca na obiektach OSiR „Tomasovia”. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2, zaś w kategorii gimnazja: I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2, II miejsce Gimnazjum Nr 1.

      Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o:. trwających pracach remontowych ul. Długosza, Kopernika,  zakończonych pracach przy odwodnieniu ul. Tęczowej, remoncie oświetlenia przy ulicach Mickiewicz i Siwa Dolina, realizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto Burmistrz poinformował również o majowych uroczystościach patriotyczno-religijnych oraz wizycie w Tomaszowie Lubelskim przedstawicieli miasta partnerskiego Grzegorzewo na Litwie, o przekazaniu księgozbioru KUL do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim oraz Torowych Mistrzostwach Polski w jeździe szybkiej na wrotkach, które zostały przeprowadzone na torze wrotkarskim w Tomaszowie Lubelskim 12-14 maja 2017 r.

      W kolejnej części sesji Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

      Ponadto Radni zatwierdzili:

 1. sprawozdanie o finansach instytucji kultury za 2016 rok Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
 2. sprawozdanie o finansach instytucji kultury za 2016 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim
 3. sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski za 2016 rok
 4. sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok
 5. informację o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2016 rok
 6. ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla miasta Tomaszów Lubelski
 7. informację o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za 2016 rok

      Następnie Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 1. przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 – 2022
 2. wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok,
 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 4. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
 5. nawiązania współpracy pomiędzy miastem Tomaszów Lubelski (Rzeczpospolita Polska) a miastem Wasylków (Ukraina)
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Południe” w Tomaszowie Lubelskim
 9. zbycia nieruchomości – działki nr 53/2 ark. 28 o pow. 0,1191 ha, położonej przy ul. Bartłomowicza w Tomaszowie Lubelskim
 10. wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości – działki nr 183 i nr 209 o powierzchni 0,4600 ha położonej w obrębie miejscowości Justynówka na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych
 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości: nr 208/1 ark. 23 o powierzchni 152 m2 położonej przy ul. Kopernika, nr 36 ark. 12 o powierzchni 199 m2 położonej ul. Armii Krajowej i nr 246 ark. 40 o powierzchni 50 m2 ul. Na Skarpie, na okres do trzech lat.

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Wersja do druku Generuj PDF
---