Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek, 21 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Eleonora, Robert, Feliks, Fortunat, Lenka

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Edycja 2017

10.07.2018

 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” – edycja 2017

      W dniu 4 maja 2017 roku Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Grzegorz Leńczuk - Skarbnik Miasta podpisali umowy z:

  • Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez Marię Zatorską – Prezesa Zarządu,
  • oraz firmą Budgar Aneta Leżak z Dąbrowy Tomaszowskiej,

na realizację prac budowlanych przy drogach gminnych ulicach: Długosza, Witosa i Spokojnej w Tomaszowie Lubelskim.

      Przedmiot zamówienia obejmuje oprócz robót drogowych przebudowę oświetlenia ulicznego przy ulicach Długosza i Witosa.

      Realizacja prac w ramach w/w programu jest wynikiem podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku w kwocie 445.375,00 zł. dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy w/w dróg gminnych, realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północ” w Tomaszowie Lubelskim.

      Dla w/w zadania inwestycyjnego dodatkowo uzyskano wsparcie finansowe z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.

      Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową z wykonawcą przedsięwzięcia przypada na dzień 31 sierpnia bieżącego roku.

 


 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

      W dniu 17 marca 2016 roku Miasto Tomaszów Lubelski podpisało umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2016 roku w kwocie 2 015.727,00 zł dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy dróg gminnych ul. dra Janusza Petera i ul. Pogodnej w Tomaszowie Lubelskim, realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego.

      Zakres robót ujętych do realizacji obejmuje :

  • przebudowę dróg w pełnym zakresie konstrukcyjnym,
  • wykonanie chodników oraz ścieżek rowerowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej w ul. dra Janusza Petera i ul. Pogodnej,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego w przedmiotowych ulicach gminnych wraz z usunięciem kolizji energetycznych,
  • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. dra Janusza Petera.

      Dla w/w zadania inwestycyjnego dodatkowo uzyskano wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Tomaszowskiego oraz Gminy Tomaszów Lubelski.

      Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową z wykonawcą przedsięwzięcia przypada na dzień 30 września bieżącego rok.

 


Realizacja prac budowlanych przy drogach gminnych - ulica Długosza


Realizacja prac budowlanych przy drogach gminnych - ulica Spokojna

Wersja do druku Generuj PDF
---