Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Imieniny obchodzą: Arnold, Józef, Konrad, Henryk, Marceli, Mirosław

Obowiązki właścicieli nieruchomości

30.08.2013

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego Złożenie w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 lipca 2013 roku.

Następne deklaracje należy złożyć w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej okoliczności w terminie:

– 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

– 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego (spółdzielnie, wspólnoty) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa zarządca.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełniać dane w deklaracji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Weryfikacja danych z deklaracji odbywać się będzie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Pobierz deklaracjęFormularz interaktywny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Formularz należy wypełnić, wydrukować, podpisać, dostarczyć do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Formularza nie można przesłać w wersji elektronicznej!

Wypełnioną i podpisaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wysłać na adres:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57,
22-600 Tomaszów Lubelski,
bądź złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,
ul. Lwowska 57, pokój nr 7.

Wersja do druku Generuj PDF
---