Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Poniedziałek, 1 maja 2017 r.
Imieniny obchodzą: Józef, Jeremiasz, Aniela, Filip, Lubomir, Ramona

VI PÓŁMARATON TOMASZOWSKI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939

01.01.2017

OSiR „TOMASOVIA”
Tomaszów Lubelski
VI PÓŁMARATON TOMASZOWSKI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939
R E G U L A M I N

I. CEL IMPREZY.

1.Popularyzacja biegów ulicznych jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu.

2. Przeprowadzenie Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Półmaratonie.

3. Uczczenie Pamięci Żołnierzy Września 1939 rok.

4. Promocja Miasta Tomaszów Lubelski.

II. MIEJSCE, TRASA I DATA ZAWODÓW:

16. września 2017 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA”
ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Trasa:

– Start stadion „TOMASOVIA” - ul. Aleja Sportowa 8, ul. Ordynacka, kierunek Łosiniec, nawrót obok cmentarza wojskowego w Łosińcu, powrót tą sama trasą.

– Meta stadion „TOMASOVIA” - ul. Aleja Sportowa 8

III. PATRONAT HONOROWY:

Sławomir Zawiślak: Poseł na Sejm RP
Wojciech Żukowski: Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Leszek Dunecki: Prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki - wicemistrz olimpijski

IV. ORGANIZATOR.

– Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

– Ośrodek Sportu i Rekreacji „TOMASOVIA” - ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. - 84 6659350 fax - 84 666 00 28, tomasovia.tomasow@vp.pl

– Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

V. PROGRAM MINUTOWY

– 1045 Zbiórka na stadionie

– 1100 Uroczyste otwarcie zawodów oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Żołnierzy Września

– 1115 Start wspólny (kobiet i mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe)

– 1400 Uroczyste zakończenie zawodów

VI. KATEGORIE WIEKOWE

– Klasyfikacja generalna kobiet
bieg kobiet rozgrywany jest z podziałem na kategorie:
K 18-35; K 36-49; K 50 i starsze

– klasyfikacja generalna mężczyzn
bieg mężczyzn rozgrywany jest z podziałem na kategorie:
M 18-29; M 30-39; M 40-49; M 50-59; M 60 i starsi

– klasyfikacja kategorii wiekowych prowadzona będzie przy minimum trzech osobach startujących w danej kategorii wiekowej.

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w ramach Mistrzostw Województwa w Półmaratowie odbędzie się w kategorii senior i seniorka.

– kategoria służb mundurowych

– Kategoria parlamentarzyści i samorządowcy - (prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni) kobiety i mężczyźni.

VII. UCZESTNICTWO:

– W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w dniu 16.09.2017 r. mają ukończone 18 lat, posiadający aktualne badania lekarskie, lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności udziału w zawodach oraz przyjęcia pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.

– Zgłoszenia na formularzu będą przyjmowane poczta elektroniczną na adres: tomasovia.tomaszow@vp.pl, poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się pod linkiem www.tomaszow-lubelski.pl/index.php?id=230  lub w biurze zawodów na stadionie OSiR „TOMASOVIA”, ul. Aleja Sportowa 8 fax - 84 666 00 28 do 12 września 2017 r. (wtorek) do godz. 15:00 (po upływie tego terminu organizator nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego).

– Organizator informuje o możliwości rezerwacji noclegów i wyżywienia pod nr telefonu: 84 665 93 50 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl

VIII. FINANSOWANIE:

– koszty organizacyjne pokrywa organizator oraz sponsorzy

– opłata startowa wynosi 30,00 zł do dn. 12.09.2015 r. (wtorek do godz. 15:00), po upływie tego terminu 50 zł, za zgodą organizatora), płatność przelewem na konto OSiR Tomasovia: 19 2030 0045 1110 0000 0063 8120 lub w kasie OSiR Tomasovia.

– jest możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia pod nr. telefonu: 84 665 93 50 oraz są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl

IX. NAGRODY:

Klasyfikacja generalna:

– kobiety: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),

– mężczyźni: 1-6 miejsce puchary, dyplomy i nagrody finansowe
(I m-ce 500 zł; II m-ce 400 zł; III m-ce 300 zł; IV m-ce 200 zł; V m-ce 100 zł; VI m-ce 100 zł),

– mistrzostwa województwa seniorki I-III puchary, seniorzy I-III puchary

– służby mundurowe: 1-3 miejsce puchary, dyplomy.

– parlamentarzyści i samorządowcy - I-III puchary, dyplomy

– w każdej kategorii za I miejsce puchar, miejsca 1-3 dyplomy,

– każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, medal + pakiet startowy, ciepły posiłek

– za pobicie rekordu trasy nagroda finansowa 200 zł.

– w miarę pozyskania sponsorów w kategoriach, mistrzostwa województwa, służby mundurowe, parlamentarzyści i samorządowcy za miejsca I-III nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia nagród finansowych o 50% w przypadku zgłoszenia się mniej niż 30 zawodników lub zawodniczek w kategorii OPEN kobiet lub mężczyzn.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– trasa biegu przebiega ulicami, nawierzchnią asfaltową.

– rozstrzygnięcia spraw spornych nie objętych niniejszym regulaminem należy do organizatora

– zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie do biegania

– wystartowanie w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

– bezpośrednio po biegu można składać protesty do sędziego głównego

– zawodnicy winni być ubezpieczeni, z tego tytułu organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

ORGANIZATORZY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VI PÓŁMARATON TOMASZOWSKI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939
16. września 2017 roku
 
Imię*)
Nazwisko*)
Ulica*)
Nr donu*)
Kod pocztowy*)
Miejscowość*)
Województwo
Narodowość*)
Płeć*)
Klub
Data urodzenia
(dzień-miesiąc-rok)*)
Służby mundurowe**)
Tak
Nie
Kategoria parlamentarzyści i samorządowcy**)
Tak
Nie
e-mail
Telefon kontaktowy*)
 
Oświadczam, że zamieszczone dane są prawdziwe     
........................
 
(podpis)1)


Informacja:
*) Pola obowiązkowe
**) przynależność do służb mundurowych należy potwierdzić przed startem odpowiednim dokumentem
**) przynależność do kategorii parlamentarzyści i samorządowcy należy potwierdzić przed startem odpowiednim dokumentem
1) Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie przesłany drogą elektroniczną, nie musi zawierać kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Celem potwierdzenia zgłoszenia oddzwonimy pod podany numer telefonu
 
Wersja do druku Generuj PDF
---