Herb Tomaszów LubelskiTomaszów Lubelski 2024-05-13

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach II sesji IX kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 23 maja 2024 roku, o godzinie 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad II sesji IX kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
 8. Sprawy różne
 9. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Tomaszowskiego Domu Kultury za 2023 rok
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok
 11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2024 rok
 12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 13. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok
 14. Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Robotniczej w Tomaszowie Lubelskim
 15. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca miasta dotyczącego powołania komisji w sprawie hałasu od nagłośnienia imprez w muszli koncertowej w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim
 16. Rozpatrzenie ponownych skarg na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczących wykroczeń w muszli koncertowej i w skateparku w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim
 17. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim
 18. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej organizacji imprezy w dniu 27 sierpnia 2023 r. w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim
 19. Zakończenie obrad II sesji IX kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski

 

 

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Zieliński

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Miasta Tomaszów Lubelski – transmisja obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta jest dostępna na stronie www.tomaszow-lubelski.pl, a zapis archiwalny na stronie http://tomaszowlubelski.esesja.pl/, https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/ wybierając odpowiednie posiedzenie Rady Miasta Tomaszów Lubelski