Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Realizowana droga zlokalizowana jest w północno - zachodniej części miasta stanowi kontynuację przebiegu drogi gminnej ul. Armii Krajowej z planowanych włączeniem do ulicy Polnej. Zadanie obejmuje budowę odcinka o długości 278 mb., o nawierzchni bitumicznej oraz kostki prefabrykowanej (z uwagi na brak możliwości przebudowy części infrastruktury terenu) wraz z oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznych, przebudową linii kablowej i napowietrznej energetycznej oraz częściowo gazowej. Obszar inwestycji obejmuje teren zainwestowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Celem realizacji tego przedsięwzięcia drogowego jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w tej części miasta.

W dniu 10.05.2021 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2021 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

---