Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Środa
14°
 
Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Czesław, Agnieszka, Marian, Czech

Artykuły


IR.271.9.2.2016 - INFORMACJA: Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych

Tomaszów Lubelski dnia 28.04.2016 r.

IR.271.9.2.2016

INFORMACJA

Zamawiający – Koncesjodawca informuje, że do dnia 22 kwietnia 2016 r., do godziny 10:00 w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane obejmujące realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych (ZZOK), w tym RIPOK prowadzącego przetwarzanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych na obszarze gminy Tomaszów Lubelski oraz gmin stowarzyszonych i innych zainteresowanych na podstawie ustawy o koncesji wraz ze wskazaniem i uzyskaniem praw do lokalizacji.”, złożone zostały dwa wnioski o zawarcie umowy koncesji. Wnioski zostały złożone przez następujące podmioty:

 

  1. Konsorcjum:
    Lider: Limba Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, NIP: 118-208-42-90,
    Partner: Pro Eko Natura Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP: 701-036-11-11
  2. KOM-EKO RECYCLING Sp. z o.o. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin, NIP: 712-328-14-02

Komisja Negocjacyjna dokonała sprawdzenia wniosków w/w podmiotów pod względem prawidłowości ich złożenia w świetle wymogów ujętych w ogłoszeniu z dnia 10.03.2016 r. z uwzględnieniem art. 13 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ( tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 113) i stwierdziła, że obydwa złożone wnioski zostały złożone w terminie i zgodnie z ogłoszeniem (prawidłowo). W związku z czym:

Konsorcjum:
Limba Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, NIP: 118-208-42-90,
Pro Eko Natura Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP: 701-036-11-11 
oraz
KOM-EKO RECYCLING Sp. z o.o. ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin, NIP: 712-328-14-02

zostaną w uzgodnionym terminie zaproszone na negocjacje celem omówienia wszelkich istotnych aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych.

TREŚĆ INFORMACJI

Wersja do druku Generuj PDF
---