Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR. 271.2.5.2017 - Wynik przetargu na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski, 2017.03.16

IR. 271.2.5.2017

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim”.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr pod nr 18409-2017 z dnia 02.02.2017r. oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 023-039711 ofertę złożył i został wybrany następujący wykonawca:

 

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lwowska 37A
22-600 Tomaszów

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru:

  • Cena (C) - 60 pkt
  • Termin płatności (TP) - 40 pkt

Łączna liczba punków uzyskana przez ofertę (P): 100,00 pkt.

 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Lwowska 37A
22-600 Tomaszów

do siedziby Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 w dniu 31.03.2017 r. celem podpisana umowy

Treść ogłoszenia o wyniku przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---