Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


PS1/341/1/6/2014 - Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „Dostawa żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim”

Tomaszów Lubelski, 2015.05.22

PS1/341/1/6/2014

OGŁOSZENIE

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim”

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp. Zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 105810 z dnia 07.05.2015, oferty złożyli następujący wykonawcy:

I. Zadanie Nr 1: Artykuły ogólnospożywcze.
Oferty złożyli:

– „P.H.U. Brodowski Paweł, Sabaudia 46, 22-600 Tomaszów Lubelski
Hurtownia Artykułów Spożywczo - Przemysłowych „Aśka” - Oferta Nr 7

a) Wybrano ofertę wykonawcy na dostawę artykułów ogólnospożywczych

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

II. Zadanie Nr 2: Jaja.
Oferty złożyli:

– „CYTROPOL” Adrian Krukowski, Płoskie 478, 22-400 Zamość - Oferta Nr 2

a) Wybrano ofertę Wykonawcy na dostawę jaj

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

III. Zadanie Nr 3: Świeże mięso, wędliny niepakowane hermetycznie.
Oferty złożyli:

– EB SP. z o.o , ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin - Oferta Nr 8.

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski Sp. z o.o.
ul. Zamojska 46, 22-600 Tomaszów Lubelski - Oferta Nr 1

a) Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano następującą ofertę:

EB SP. z o.o , ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin - Oferta Nr 8.

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

b) Oceniono także w niniejszym postępowaniu następującą ofertę:

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Witkowski Sp. z o.o.
ul. Zamojska 46, 22-600 Tomaszów Lubelski - Oferta Nr 1

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny - 90 pkt.

IV. Zadanie Nr 4: Świeży drób i podroby
Oferty złożyli:

– EB SP. z o.o , ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin - Oferta Nr 8.

a) Wybrano ofertę Wykonawcy na dostawę świeżego drobiu i podrobów.

– EB SP. z o.o , ul. Cisowa 9, 20 - 703 Lublin - Oferta Nr 8.

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

V. Zadanie Nr 5: Nabiał
Oferty złożyli:

– Spółdzielnia Mleczarska MLEKOWITA ul. Ludowa 122,
18-200 Wysokie Mazowieckie - Oferta Nr 5.

Wybrano ofertę Wykonawcy na dostawę nabiału

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

VI. Zadanie Nr 6: Pieczywo i art. piekarnicze
Nie wpłynęła żadna oferta.

VII. Zadanie Nr 7: Mrożonki
Oferty złożyli:

– Firma Handlowo - Usługowa „Delfin” Sp. Jawna Michniak, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 18 - Oferta nr 4

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN-ROM” Stanisław Sośnicki, Roman Korzeniowski Spółka Jawna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 43 - Oferta nr 6

a) Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano następującą ofertę:

– Firma Handlowo - Usługowa „Delfin” Sp. Jawna Michniak, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 18 - Oferta nr 4

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

a) Oceniono także w niniejszym postępowaniu następującą ofertę:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN-ROM” Stanisław Sośnicki, Roman Korzeniowski Spółka Jawna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 43 - Oferta nr 6

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny - 73 pkt.

VIII. Zadanie Nr 8: Ryby i przetwory rybne
Oferty złożyli:

– Firma Handlowo - Usługowa „Delfin” Sp. Jawna Michniak, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 18 - Oferta nr 4

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN-ROM” Stanisław Sośnicki, Roman Korzeniowski Spółka Jawna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 43 - Oferta nr 6

a) Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano następującą ofertę:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN-ROM” Stanisław Sośnicki, Roman Korzeniowski Spółka Jawna 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 43 - Oferta nr 6

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

a) Oceniono także w niniejszym postępowaniu następującą ofertę:

– Firma Handlowo - Usługowa „Delfin” Sp. Jawna Michniak, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Rolnicza 18 - Oferta nr 4

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny - 97 pkt.

IX. Zadanie Nr 9: Warzywa i owoce
Ofertę złożyli:

– „CYTROPOL” Adrian Krukowski, Płoskie 478, 22-400 Zamość - Oferta Nr 2

– Gospodarstwo Ogrodnicze Tomasz Adam Strawa, Wólka Kolczyńska 75 A, 24-340 Józefów n/w - Oferta Nr 3

a) Spośród wymienionych wyżej Wykonawców wybrano następującą ofertę:

– Gospodarstwo Ogrodnicze Tomasz Adam Strawa, Wólka Kolczyńska 75 A, 24 - 340 Józefów n/w - Oferta Nr 3

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt.

a) Oceniono także w niniejszym postępowaniu następującą ofertę:

– „CYTROPOL” Adrian Krukowski, Płoskie 478, 22-400 Zamość - Oferta Nr 2

Oferta w/w wykonawcy odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium ceny - 62 pkt.

X. Zadanie Nr 10: Owoce cytrusowe, warzywa susz
Ofertę złożyli:

– „CYTROPOL” Adrian Krukowski, Płoskie 478, 22-400 Zamość - Oferta Nr 2

a) Wybrano ofertę Wykonawcy na dostawę owoców cytrusowych, warzyw i suszu.

Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru - cena 100%, określonego w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą ilość punktów - 100 pkt

Zamawiający zaprasza Wykonawców, których oferty zostały wybrane do siedziby Zamawiającego w dniu 02.06.2015 r. w godz. 10:00-12:00 celem podpisana umowy.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „Dostawa żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim” Ogłoszenie o wyniku przetargu na: „Dostawa żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim”
Wersja do druku Generuj PDF
---