Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Sd.171.8.2.2014 - Wynik postęmpwania na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część

Tomaszów Lubelski 2014.05.08

Sd.171.8.2.2014

O G Ł O S Z E N I E

            Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak postępowania Sd.171.8.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 29.04.2014 roku pod pozycją numer 143712-2014, na: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2014 roku – II część, zostały złożone trzy (3) oferty.

            Jako kryterium wyboru ofert Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewidywała najkorzystniejszą cenę.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta oznaczona jako nr 1 firmy Zakład Usługowo-Handlowy Krystyna Sawicka i Piotr Sawicki SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ulicy Ściegiennego 59; 22-600 Tomaszów Lubelski, jako najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała w punktacji za cenę 100pkt.

Pozostałe złożone i rozpatrzone oferty w niniejszym postępowaniu:

  • oferta oznaczona jako nr 2 firmy F.H. „DOMEX” Zuzanna Miazga ODDZIAŁ TOMASZÓW LUBELSKI z siedzibą przy ulicy Stawisko 6; 22-600 Tomaszów Lubelski, spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała w punktacji za cenę 94,99pkt,
  • oferta oznaczona jako nr 3 firmy LIDER Z.Lekan, S.Małek, D.Matwis Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Krzeszowskiej 36; 23-400 Biłgoraj, spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała w punktacji za cenę 98,60pkt.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 19.05.2014r.

                                                                                                        Podpisał:

                                                                                                  Kierownik MZD

                                                                                              inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---