Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Sd.171.2.2.2014 - Informacja o wyniku przetargu na: Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku

Tomaszów Lubelski 2014.03.03

Sd.171.2.2.2014

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak postępowania Sd.171.2.2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 20.02.2014 roku pod pozycją numer 59920-2014, na: Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu ronda ul. Rynek w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku, zostały złożone dwie (2) oferty.

Jako kryterium wyboru ofert Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewidywała najkorzystniejszą cenę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została oferta oznaczona jako nr 1 firmy „MULTISERVIS” Marek Ligęza z siedzibą przy ulicy Józefowska 176; 22-600 Rogóźno, jako najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała w punktacji za cenę 100 pkt.

Pozostałe złożone oferty w niniejszym postępowaniu:

– oferta nr 2 firmy BUDGAR Leżak Aneta z siedzibą w Dąbrowie Tomaszowskiej 2; 22-600 Tomaszów Lubelski, spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała w punktacji za cenę 79,93 pkt.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w dniu 14.03.2014 r.

Podpisał:
Kierownik MZD
inż. Andrzej Dmitroca
Wersja do druku Generuj PDF
---