Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok

Tomaszów Lubelski 2013.12.05

Sd.171.25.3.2013

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 EURO, znak Sd.171.25.2013, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.11.2013 r. pod pozycją 481654-2013, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2014 rok, zostały złożone dwie (2) oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została na:

ZADANIE NR 1 - zakup oleju opałowego lekkiego - oferta nr 2 firmy „MISTRAL” Dąbrowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 60 pkt., za przyznany upust 25 pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 15 pkt., co daje łączną sumę 100 pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą punktację. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

ZADANIE NR 2 - zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb95 - oferta nr 2 firmy „MISTRAL” Dąbrowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 60 pkt., za przyznany upust 25 pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 15 pkt., co daje łączną sumę 100 pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą punktację. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

ZADANIE NR 3 - zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych - oferta nr 1 firmy Platinum Oil Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 116B; 20-445 Lublin, otrzymując punktację: za cenę 70 pkt., za przyznany upust 30 pkt., co daje łączną sumę 100 pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą punktację. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą w dniu 16.12.2013 r.

Podpisał:        
Kierownik MZD    
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---