Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


IR.271.1.6.2018 - Wynik przetargu na: Przebudowę Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek

Tomaszów Lubelski, 2018.02.12

IR.271.1.6.2018

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek”

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 508109-N-2018 z dnia 22.01.2018r. ofertę złożył następujący wykonawca:

Część I: „Przebudowa Zielonego Rynku w Tomaszowie Lubelskim”

Palikot Jerzy
Usługi Stolarskie
Dominikanówka 78A
22-400 Krasnobród

Część II „Budowa sieci teletechnicznej (monitoringu) na terenie Zielonego Rynku w Tomaszowie Lubelskim”

Brak ofert

Jednocześnie informuje się iż wyżej wymienione postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z dnia 2017.08.24.) tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”

Wynik przetargu

Wersja do druku Generuj PDF
---