Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Sd.171.14.4.2017 - Wynik przetargu na: Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

 

Tomaszów Lubelski 2018.01.02

Sd.171.14.4.2017

 

I N F O R M A C J A
O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.14.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.12.2017r. pod pozycją 629098-N-2017, na: Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim, została złożona jedna (1) oferta następującego wykonawcy:

Oferta nr 1:  PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SADEX” Janusz Sadlik
 Kol. Sitno 84; 22-424 Sitno

      W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w toku badania i oceny na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr1: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SADEX” Janusz Sadlik Kol. Sitno 84; 22-424 Sitno, która otrzymała punktację: za cenę 60pkt, za gwarancję 40pkt, co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---