Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Sd.171.14.1.2017 - informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Asnyka

Tomaszów Lubelski, 2017.12.22

Sd.171.14.1.2017

I N F O R M A C J A

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sd.171.14.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.12.2017 r. pod pozycją 629098-N-2017, na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka
w Tomaszowie Lubelskim”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 340 000,00 złotych brutto (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Oferty złożone w terminie:

Numer
oferty
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Termin
złożenia
oferty
Cena brutto
Termin
wykonania
Okres
gwarancji
Warunki płatności
1.
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
„SADEX” Anusz Sadlik Kol. Sitno 84,
22-424 Sitno
22.12.2017
godz.10:01
330 970,00
do 30.06.2018
60 miesięcy
Zgodnie z § 9 projektu umowy

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---