Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
 
Niedziela, 19 września 2021 r.
Imieniny obchodzą: January, Konstancja, Teodor, Leopold

Artykuły


Sd.171.9.3.2017 - Unieważnienie postępowania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim”

 

 Tomaszów Lubelski dnia 06.09.2017 r.

Sd.171.9.3.2017

 

O G Ł O S Z E N I E
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574696-N-2017 dnia 21.08.2017r. pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim”, w wyznaczonym terminie, tj. do 06.09.2017r. godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Dlatego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 

Podpisał:
Dyrektor MZD
inż. Andrzej Dmitroca

Wersja do druku Generuj PDF
---