Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Poniedziałek
-1°
 
Niedziela, 5 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Artykuły


IR.6733.11.2017 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: IR.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii i przyłączy kablowych nn 0,4kV przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

Tomaszów Lubelski, dnia 25.05.2017 r.

IR.6733.11.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 25.05.2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.11.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii i przyłączy kablowych nn 0,4kV przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

Inwestycja planowana jest na działkach nr 9, 11/2, 12, 13/1, 14/1 i 15 ark. 1, położonych przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 25.05.2017 r. na okres 15 dni,
tj. do dnia 09.06.2017 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---