Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR.6220.3.18.2017 - Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku Roztocze” Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman, ul. Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski, w dniu 4 maja 2017 r. wydana została decyzja o śr

 

Tomaszów Lubelski, 4 maja 2017 r.

IR.6220.3.18.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

      Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że po rozpatrzeniu wniosku Roztocze” Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman, ul. Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski, w dniu 4 maja 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IR.6220.3.17.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy „Roztocze” Zakład Usługowo-Produkcyjny Rak Roman, ul. Robotnicza na terenie działek oznaczonych numerami 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/19 ark. 2 w Tomaszowie Lubelskim.

      Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00).

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 4 maja 2017 r.  oraz na tablicy ogłoszeń przy ulicy Rynek w dniu 11 maja 2017 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 18 maja 2017 r. włącznie i 25 maja włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---