Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji w II instancji w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


     Działając na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Lubelskiego w drugiej instancji, z dnia 16 lutego 2017 r., znak: IFI.7821.6.2016.DS, uchylającej w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – Starostę Tomaszowskiego inwestycji p.n. „Budowa drogi gminnej nr 111872L ul. Reja od km 0+000,00 do km 0,255,00 wraz z sięgaczem od ul. Reja od km 0+000,00 do km 0+053,00 w obrębie planu miejscowego „Północ” w Tomaszowie Lubelskim”.

     Zgodnie z przepisami strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w godzinach 9.00 - 14.00, przy ul. Lubomelskiej 1-3, III piętro, pokój nr 328, telefon: 81 74-24-425.

     Na decyzję stronom przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.), doręczenie uważa się za dokonane, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Piotr Matyś
Starszy Inspektor Wojewódzki
/podpisano elektronicznie/
Wersja do druku Generuj PDF
---