Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


IR.6220.32.2.2016 - Zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy na wniosek Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d

 

Tomaszów Lubelski, 7 listopada 2016 r.

IR.6220.32.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy na wniosek Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim – budowie ulicy Robotniczej długości 1526,00 mb.

      Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację powyższego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pokój 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00).

      Jednocześnie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wystąpił o wydanie stosownych opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Otrzymują:

  1. Miasto Tomaszów Lubelski
    ul. Lwowska 57
    22-600 Tomaszów Lubelski
  2. aa
Wersja do druku Generuj PDF
---