Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


IR.6733.19.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia się, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.19.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN i

Tomaszów Lubelski, dnia 10.08.2016 r.

IR.6733.19.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) zawiadamia się, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.19.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN i słupów oświetlenia drogowego przy ul. 29-go Listopada i ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr 242/2, 242/3 ark. 10, ul. 29-go Listopada w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 10.08.2016 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 24.08.2016 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---