Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Wtorek
-1°
 
Poniedziałek, 29 listopada 2021 r.
Imieniny obchodzą: Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2016 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

      Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz.885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2016 roku:

 

 1. Plan dochodów w wysokości 66.998.756,00 zł wykonano w kwocie 17.037.631,88 zł, tj. 25,4 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 67.035.556,00 zł wykonano w kwocie 14.626.094,47 zł, tj. 21,8 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.371.361,74 zł, tj. 57,1 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.371.361,75 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 140.800,00 zł, tj. 6,0 %.
 5. Za okres I kwartału 2016 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.411.537,41 zł przy planowanym deficycie w kwocie 36.800,00 zł.
 6. W okresie I kwartału 2016 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.408,51 zł.
 7. Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – 279,00 zł (w tym odsetki 279,00 zł)
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 1.129,51 zł.

 

Tomaszów Lubelski 29 kwietnia 2016 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 29.04.2016 roku pod Nr 39
na okres do 30 czerwca 2016 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2016 roku
Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2016 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---