Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
13°
Niedziela
11°
 
Sobota, 24 października 2020 r.
Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta

Artykuły


OBWIESZCZENIE IR.6733.16.2012

Tomaszów Lubelski, dnia 24.01.2013 r.

IR. 6733.16.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. Nr 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24 stycznia 2013 r. została wydana decyzja znak IR.6733.16.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV Wyzwolenia 1 N, linii kablowej SN 15kV oraz linii kablowych nn. Inwestycja planowana jest na działkach 25, 134, 327 ark. 38 przy ul. Jachymka i ul. Wyzwolenia.
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Tomaszów Lubelski w dniu 24.01.2013 r.
na okres 15 dni tj. do dnia 07.02.2013 r.
Wersja do druku Generuj PDF
---