Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


IR.6733.5.2016 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w 26 stycznia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej Sn i nN

 

IR.6733.5.2016 Tomaszów Lubelski, dnia 01.02.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w 26 stycznia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Zamość, z którego upoważnienia działa ELKO-BIS Mateusz Kolenda, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej Sn i nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV - „Szopena”, przy ul. Szopena w Tomaszowie Lubelskim.

Inwestycja planowana jest na działkach nr 1/1, 1/2, 52, 53 ark. 11 oraz działce nr 120/6 ark. 21 ul. 29-go Listopada w Tomaszowie Lubelskim.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 01.02.2016 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 15.02.2016 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---