Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
19°
Wtorek
 
Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartał 2015 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz.885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartał 2015 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 65 264 448,58 zł wykonano w kwocie 48 670 993,36 zł tj. 74,6 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 69 364 181,58 zł wykonano w kwocie 50 684 572,14 zł tj. 73,1 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 4 185 081,22 zł tj. 69,0 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym  budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 185 081,22 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 422 400,00 tj. 21,5 % w tym:
  - spłata pożyczek długoterminowych - 422 400,00 zł
 5. Za okres III kwartałów 2015 roku wystąpił deficyt budżetowy w  kwocie 2 013 578,78 zł tj .49,1%
 6. W okresie III kwartałów 2015 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę  5 868,89 zł.
  Umorzeń dokonały poniższe jednostki budżetowe:
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM  S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 5 436,73 zł
  - MOPS Tomaszów Lubelski – 432,16 zł (w tym 62,16 odsetki)

 

Tomaszów Lubelski 27 października 2015 roku.

Treść ogłoszenia

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2015 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---