Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


R.6220.3.2.2015 - Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Lubelski

 

Tomaszów Lub. dnia 18.06.2015 r.

R.6220.3.2.2015

OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235, j.t. ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 j.t.),

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski zawiadamia strony postępowania o:

  1. wszczęciu w dniu 02 czerwca 2015r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 17 poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3521L Tomaszów Lubelski - Ulhówek, nr 3543L Tomaszów Lubelski Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski - Przeorsk- Korhynie, nr 3530L Jarczów - Korhynie o łącznej długości około 15,680 km"
  2. wystąpieniu w dniu 18.06.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WST III w Zamościu z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia,
  3. wystąpieniu w dniu 18.06.2015r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim z wnioskiem o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia

Wersja do druku Generuj PDF
---