Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2014 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz.885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za III kwartały 2014 roku:

 

 1. Plan dochodów w wysokości 58.775.850,53 zł wykonano w kwocie 43.808.764,68 zł tj.74,5 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 59.329.171,53 zł wykonano w kwocie 40.423.363,98 zł tj.68,1 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.313.510,17 zł tj. 108,0 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.313.510,17 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek wykonano w kwocie 422.400,00 zł tj. 63,7 %.
 5. Za okres III kwartałów 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 3.385.400,70 zł przy planowanym deficycie w kwocie 553.321,00 zł.
 6. W okresie III kwartałów 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 1.190,53 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta Tomaszów Lubelski – 676,73 zł (w tym odsetki 180,29 zł)
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 513,80 zł (w tym odsetki 63,89 zł).

 

Tomaszów Lubelski 28 października 2014 roku.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu28.10.2014 roku pod Nr 96
na okres do 31 grudnia 2014 roku.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku
Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za III kwartały 2014 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---