Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


Konsultacje w sprawie „Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok”

O G Ł O S Z E N I E
KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie miasta Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej miasta, do konsultacji w sprawie „Rocznego Program Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok”, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Zgodnie z zapisem art. 5a w/w ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w sposób określony uchwałą Nr XLVI/509/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 11.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Roczny program współpracy jest uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Opinie i uwagi dotyczące załączonego projektu programu współpracy na 2015 rok, proszę wnosić na załączonym formularzu zgłaszania opinii i uwag w terminie od 10 września do 23 września 2014 r. na adres Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub e-mail: umoswiata@tomaszow-lubelski.pl

Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok
Formularz opinii
Formularz opinii

Wersja do druku Generuj PDF
---