Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


GK.6840.20.2013 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza w dniu 10 października 2014 r. o godz. 10-tej przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 204/5, 204/9 i 204/11 ark. 12 o łącznej pow. 411 m2

Tomaszów Lubelski, dnia 21-08-2014 r.

GK.6840.20.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

ogłasza w dniu 10 października 2014 r. o godz. 10-tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki oznaczonej nr 204/5, 204/9 i 204/11 ark. 12 o łącznej pow. 411 m2, położonej przy zbiegu ul. Rogózieńskiej i Kaczorowskiego w Tomaszowie Lubelskim, która przeznaczona jest pod zabudowę usługową zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta o warunkach zabudowy znak IR.6730.52.2013 z dnia 17-09-2013 r.
Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00058049/8.

Warunki przetargu

 1. Cena wywoławcza:
  • działek nr 204/5, 204/9 i 204/11 wynosi – 149 200,00 zł. plus VAT.
 2. Wysokość wadium wynosi – 15 000,00 zł.
 3. Wysokość postąpienia wynosi minimum 2 000,00 zł.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 06 października 2014 r. na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
  Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 06 października 2014 r.
 5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 6. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.
 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 8. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57.
Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664-39-93 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---