Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
29° 16°
Niedziela
28° 17°
 
Sobota, 31 lipca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ignacy, Lubomir, Helena, Roman

Artykuły


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o wydaniu decyzji znak: IR.6733.7.2014

Tomaszów Lubelski, dnia 14.08.2014 r.

IR.6733.7.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 z późn zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.08.2014 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.7.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Piłsudskiego (odcinek od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do ul. Sikorskiego) i bocznej Piłsudskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Sucharskiego) w Tomaszowie Lubelskim. Inwestycja planowana jest na działkach nr 1/21, 122, 173, 135/5 ark. 14 oraz działkach nr 132, 141, 142/1, 142/2, 143 ark. 16.

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 14.08.2014 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 28.08.2014 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---