Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Czwartek
12°
Dziś
-1°
 
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Jerzy, Wojciech

Artykuły


GK.6840.18.2013 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg na sprzedaż działki położonej przy ul. Aleja Południowa

Tomaszów Lubelski, 28.07.2014 r.

GK.6840.18.2013

BURMISTRZ MIASTA TOMASZOWA LUBELSKIEGO
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57
ogłasza w dniu 11 września 2014 r. o godz. 10-tej
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki oznaczonej nr 159/1 ark. 41 o pow. 786 m2 położonej przy ul. Aleja Południowa w Tomaszowie Lubelskim, która zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Południe” położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami i handlem. Tytuł własności na Gminę Miejską Tomaszowa Lubelskiego jest uregulowany w księdze wieczystej ZA1T/00076119/2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunki przetargu

1. Cena wywoławcza działki wynosi

– działka nr 159/1 - 78 360,00 zł. plus VAT.

2. Wysokość wadium - 8 000,00 zł.

3. Wysokość postąpienia - 1 000,00 zł.

4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski do dnia 05 września 2014 r. na konto BGŻ SA w Tomaszowie Lubelskim nr 82 2030 0045 1110 0000 0063 8150.
Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem by środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta w dniu 05 września 2014 r.

5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszone o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

6. Osoby biorące udział w przetargu winne posiadać dowód osobisty, a przedstawiciele firm umocowania do działania w imieniu firm (wyciąg z KRS, pełnomocnictwo itp.) oraz dowód wpłaty wadium.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

8. Cena nieruchomości nie obejmuje wskazania granic.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 57.

Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego przy ul. Lwowskiej 53 lub telefonicznie pod nr 664-39-93 wew. 27.

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wersja do druku Generuj PDF
---