Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie warsztatów rzeźby ludowej

Mikroprojekt pt. „Transgraniczne barwy Roztocza - Współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”

 

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

 

Tomaszów Lubelski, 09.06.2014 r.

OWK.042.1.2014.14

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące przeprowadzenia dwudniowych warsztatów rzeźby ludowej w ramach projektu „Transgraniczne Barwy Roztocza- współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Miasto Tomaszów Lubelski (Zamawiający) zaprasza do składania oferty cenowej przeprowadzenia warsztatów rzeźby ludowej dla 50 osobowej grupy wraz z zabezpieczeniem miejsca, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów. Warsztaty obejmują 10 godz. zajęć przeprowadzonych w ciągu dwóch dni na terenie Tomaszowa Lubelskiego.

 

Planowany okres realizacji zamówienia: 21-22 czerwiec 2014 r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta sporządzona w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego musi zawierać:

  • wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
  • oświadczenie - Załącznik nr 2.

 

Kryteria i sposób oceny oferty:

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej oferty :

a) oferta z najniższą ceną za daną część - max. 80 pkt.

     cena oferty najkorzystniejszej (najniższej)
----------------------------------------------------------------------- x 80 pkt.
               cena wykonawcy oferty badanej

b) doświadczenie potwierdzone referencjami: - max. 20 pkt.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście pocztą lub mailem w siedzibie zamawiającego przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski lub na adres mailowy umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl do dnia 16.06.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wersja do druku Generuj PDF
---