Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


IR.6733.5.2014 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV GPZ TOL – Wożuczyn Wieś, GPZ TOL – Wożuczyn Cukrownia wraz z

Tomaszów Lubelski, dnia 20.05.2014 r.

IR.6733.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 z późn zm.) zawiadamia się, że w dniu 20.05.2014 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.5.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – „Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV GPZ TOL – Wożuczyn Wieś, GPZ TOL – Wożuczyn Cukrownia wraz z odgałęzieniami, budowa linii kablowej SN 15 kV w m-ci Tomaszów Lubelski”. Inwestycja planowana jest na działce nr 29/3 ark. 4, działkach nr 3, 1/2, 9 ark. 5 oraz działkach nr 27/1, 27/3 ark. 3 w Tomaszowie Lubelskim.

 

 

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 20.05.2014 r. na okres 15 dni
tj. do dnia 04.06.2014 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---