Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Poniedziałek
-1°
 
Niedziela, 5 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2014 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

      Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz.885 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2014 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 56.225.823,00 zł wykonano w kwocie 16.429.812,54 zł tj.29,2 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 55.838.844,00 zł wykonano w kwocie 13.526.240,28 zł tj.24,2 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.313.510,17 zł tj. 475,5 % w tym:
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.313.510,17 zł
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 140.800,00 zł tj.21,2 %.
 5. Za okres I kwartału 2014 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.903.572,26 zł tj. 750,3 %.
 6. W okresie I kwartału 2014 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 513,80 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM S-ka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim – 513,80 (w tym odsetki 63,89)

 

Tomaszów Lubelski 29 kwietnia 2014 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 29.04.2014 roku pod Nr 39
na okres do 30 lipca 2014 roku.

 

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-szy kwartał 2014 roku

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I-szy kwartał 2014 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---