Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym o długości ok. 2100 m w ul. Szo

Tomaszów Lubelski, 14 marca 2013 r.

IR.6220.5.2.2013

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony postępowania, że na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Lwowska 37 A, 22-600 Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym o długości ok. 2100 m w ul. Szopena w miejscowości Tomaszów Lub.".

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację powyższego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną udostępnione są do wglądu w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57, pokój 26 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. - 7.30-15.30, wt. - 8.00-16.00).

Jednocześnie na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wystąpił o wydanie stosownych opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Wersja do druku Generuj PDF
---