Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.Z.1.2014 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 111802L klasy „D”

Tomaszów Lubelski, dnia 28-01-2014 r.


OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego AB.6740.Z.1.2014 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 111802L klasy „D" długości łącznej 587,00 mb w miejscowości Tomaszów Lubelski ulica Chrobrego wraz z łącznikiem ulic Chrobrego i Ogrodowej.

 

Działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami) zawiadamiam, źe w dniu 17.01.2014 r. na wniosek Miasta Tomaszów Lubelski wszczęto postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 111802L klasy „D" długości łącznej 587,00 mb w miejscowości Tomaszów Lubelski ulica Chrobrego wraz z łącznikiem ulic Chrobrego i Ogrodowej.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

  • przebudowa nawierzchni poprzez rozbiórkę istniejącej i wykonanie nowej pełnej konstrukcji,
  • wymiana krawężników,
  • budowa jednostronnego chodnika na całej długości drogi,
  • remont (dostosowanie niwelety) studzienek kanalizacji sanitarnej,
  • wykonanie studni chłonnych,
  • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,
  • przebudowa słupa nr 35 linii napowietrznej nn wraz z przyłączem,
  • wprowadzenie nowego oznakowania poziomego z kompletną wymianą pionowego.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

działki nr geodezyjny 2/1 (2/3,2/4), 7/1, 8/3, 9/1, 11/5, 131, 132 (132/1,132/2) i 153 ark. 14, nr 122/1 (122/3, 122/4), 123, 125/7, 125/8, 126/4, 126/8 (126/9, 126/10), 128/4 (128/6, 128/7), 128/5 (126/8, 128/9), 131/1, 140, 144 (144/1, 144/2), 145/2 (145/3, 145/4), 148/2 (148/3, 148/4), 149 (149/1, 149/2); 176/1 (176/3, 176/4), 183 (183/1, 183/2), 184 (184/1, 184/2), 185 (185/1, 185/2), 192, 196/1, 207/1, 216, 218 i 220 ark. 15 obręb 1 Tomaszów Lubelski oraz nr 1179/5 ark. 2 obręb 19 Rogoźno.*

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 25 tel. 084 6644392 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


 * cyfry wytłuszczonym drukiem to numery geodezyjne działek przeznaczonych pod budowę drogi gminnej,  W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, - w nawiasach numery działek powstałych po podziale.

OBWIESZCZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

Wersja do druku Generuj PDF
---