Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę

 

 

         Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2013 r., została wydana decyzja Nr 424/13, znak: IF-I.7840.5.76.2013.AZ, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej:

- w pasie drogi wojewódzkiej Nr 850, na działkach o numerach ewidencyjnych: 9, 13/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Tomaszów Lubelski, w jednostce ewidencyjnej Tomaszów Lubelski;

- w pasie drogi krajowej Nr 17, na działkach o numerach ewidencyjnych: 8, 9, 193/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Tomaszów Lubelski, w jednostce ewidencyjnej Tomaszów Lubelski;

- w pasie drogi ekspresowej S17, na działkach o numerach ewidencyjnych: 13/1, 19/1, 20/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Tomaszów Lubelski, w jednostce ewidencyjnej Tomaszów Lubelski.

 

         Zgodnie z przepisami strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 211, telefon (81) 74-24-488, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego
Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
/-/Piotr Matyś

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę


 

Wersja do druku Generuj PDF
---