Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
-1°
Poniedziałek
-1°
 
Niedziela, 5 grudnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Artykuły


Informacja Burmistrza o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu instalacji wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)

Tomaszów Lubelski, 18 lutego 2013 r.

IR. 6220.1.10.2013

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 18 lutego 2013 r. wydana została decyzja znak: IR.6220.1.9.2013 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Montażu instalacji wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)” na terenie działek nr 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 243 ark. 10 w Tomaszowie Lubelskim (okolice ulicy Łaszczowieckiej).

            Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, pokój nr 7 w  godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt. – 8.00-16.00)

Wersja do druku Generuj PDF
---