Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Poniedziałek
12°
 
Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława

Artykuły


Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza publiczny przetarg ustny na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą położonego na terenie miasta przy ulicy Lwowska 3

BURMISTRZ MIASTA
TOMASZOWA LUBELSKIEGO
ogłasza w dniu 16 grudnia 2013 r. o godzinie 1030
publiczny przetarg ustny

na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą (biurową, handlową, usługową) położonego na terenie miasta przy ulicy Lwowska 3 - o powierzchni użytkowej 37,54 m2 na warunkach określonych w projekcie umowy, z którymi przystępujący do przetargu zobowiązany jest się zapoznać w Urzędzie Miasta, pokój Nr 9, ul. Lwowska 53.

Warunki przetargu:

1. Cena wywoławcza najmu 1 m2 powierzchni użytkowej - 20,00 .
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT 23%.

2. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kasie Urzędu Miasta najpóźniej na godzinę przed przetargiem w wysokości - 700 zł.

3. Przystępujący do przetargu nie może posiadać zaległości w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, czy Urzędzie Miasta:

a) przed rozpoczęciem przetargu osoby, które wpłaciły wadium przedłożą stosowne zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach lub w przypadku braku rejestracji działalności gospodarczej należy złożyć stosowne oświadczenie,

b) z postępowania przetargowego także wykluczone zostaną osoby posiadające zadłużenia z tytułu najmu innych lokali komunalnych za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, a także osoby które terminowo nie opłacały należności za wynajmowane lokale komunalne w 2012 r.

4. Wysokość postąpienia nie mniej niż 1,00 zł.

5. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach od 10oo do 14oo.

6. Cena 1 m2 będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w każdym jego stadium bez podania przyczyn.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim ulica Lwowska 57, pokój nr 22.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta pokój nr 9, ul. Lwowska 53 lub telefonicznie pod Nr 84 664 37-40 w. 28.

Wersja do druku Generuj PDF
---