Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Piątek, 3 lutego 2023 r.
Imieniny obchodzą: Wawrzyniec, Błażej, Oskar, Joanna, Telimena

Artykuły


OGŁOSZENIE nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2023


OGŁOSZENIE

nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2023

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego informuje mieszkańców Miasta, o naborze wniosków na udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych, które planują w 2023 roku zmienić pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym lub gospodarczym. Istnieje również możliwość dofinansowania usunięcia odpadów azbestowych zgromadzonych na działkach w okresie wcześniejszym.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, w pokoju nr 26 w terminie do 31 marca 2023 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich złożenia do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie w 2023 roku oraz dotacji na realizację zadań założonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Tomaszów Lubelski na lata 2012-2032”.

Wnioski należy wypełniać czytelnie, uzupełniając wszystkie wymagane dane.

Formularze do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta i na stronie internetowej Miasta Tomaszów Lubelski.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wniosek dla osób fizycznych o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta Tomaszów Lubelski w 2023 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---