Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Środa, 6 lipca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Gotard, Dominika, Łucja, Teresa

Artykuły


OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSUTLACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSUTLACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXIV/344/2021 z dnia 10 września 2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego tryby i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 20 września 2021 roku, poz. 3849), zmienionej uchwałą nr XXXVI/364/2021 z dnia 29 października 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 8 listopada 2021 roku, poz. 4595) Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój miasta Tomaszów Lubelski w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategia.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 23 maja 2022 do 27 czerwca 2022 r. w formie:

  1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z możliwością składania uwag i opinii do projektu nowej strategii rozwoju miasta, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57, w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim
  2. Otwartego spotkania konsultacyjnego prowadzonego za pośrednictwem Internetu, spotkanie on-line, które rozpocznie się równolegle ze spotkaniem konsultacyjnym, o którym mowa powyżej w dniu 9 czerwca 2022 roku o godzinie 13.00 za pośrednictwem Google Meet, link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/wgg-dccp-ggs (w celu dołączenia do spotkania należy zalogować się na prywatny adres poczty gmail.com)
  3. Zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie od 23 maja 2022 do 27 czerwca 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione formularze można dostarczać:

  • do skrzynki wystawionej w holu głównym budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57, w godzinach urzędowania Urzędu,
  • drogą elektroniczną na adres: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, przy ul. Lwowskiej 57, 22-600 Tomaszów Lubelski (obowiązuje data wpływu).

 

Projekt Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030 dostępny będzie od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 23 maja 2022 r.:

  • na miejskim portalu internetowym https://www.tomaszow-lubelski.pl/
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/);
  • oraz bezpośrednio w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone poza terminem konsultacji, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.

 

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski do 2030 roku

​FORMULARZ KONSULTACYJNY projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

Wersja do druku Generuj PDF
---