Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
 
Czwartek, 18 sierpnia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

Artykuły


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

 

Tomaszów Lubelski, 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w drugiej otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026”, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Debata będzie dotyczyła projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu, dlatego zachęcamy wszystkich do udziału.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców pozostających w domach, oraz tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona zostanie transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do aktywnego włączenia się w prace mające na celu wyznaczenie obszaru zdergradowanego i rewitalizacji oraz opracowanie ostatecznego dokumentu jakim będzie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na Lata 2021-2026.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Na stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski (https://www.tomaszow-lubelski.pl/) w zakładce GPR 2021-2026 zostały udostępnione następujące dokumenty:

  1. OBWIESZCZENIE z dnia 30 listopada 2021r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych w społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
  2. PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
  3. ANKIETA DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI NA LATA 2021-2026
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski
  5. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Projekt Diagnoza do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026
  6. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar zdegradowany
  7. Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar rewitalizacji

 

Łączę wyrazy szacunku
Wojciech Żukowski
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Wersja do druku Generuj PDF
---