Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
Poniedziałek
10°
 
Niedziela, 24 października 2021 r.
Imieniny obchodzą: Rafał, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta

Artykuły


OGŁOSZENIE KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 ROK

 Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie Miasta Tomaszów Lubelski i na rzecz społeczności lokalnej Miasta, do konsultacji w sprawie „Rocznego Program Współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2022 rok” w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi dotyczące załączonego projektu programu współpracy na 2022 rok, proszę wnosić na załączonym formularzu zgłaszania opinii i uwag w terminie od 14 października do 22 października 2021 r. na adres Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 lub e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Program współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2022 rok

Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 października 2021 r.

​Formularz zgłoszenia opinii i uwag

Wersja do druku Generuj PDF
---