Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


IR.6733.3.2021 - Zawiadamia się, że w dniu 05.05.2021 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku handlowo-usługowego przy ul. Rolnicz

Tomaszów Lubelski, dnia 05.05.2021 r.

IR.6733.3.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia się, że w dniu 05.05.2021 r. została wydana decyzja znak: IR.6733.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku handlowo-usługowego przy ul. Rolniczej 6 na dz. nr 35/7 w Tomaszowie Lubelskim. Inwestycja planowana jest na działkach nr 35/7, 35/8, 35/10, 35/11 arkusz 33 oraz 62/3, 62/5 i 62/7 arkusz 35.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 05.05.2021 r. na okres 14 dni
tj. do dnia 20.05.2021 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---