Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
27° 15°
Niedziela
25° 15°
 
Sobota, 19 czerwca 2021 r.
Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald, Sylwia

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2021 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za I kwartał 2021 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 119.922.597,22 zł wykonano w kwocie 25.841.177,93 zł, tj. 21,5 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 122.391.029,97 zł wykonano w kwocie 23.780.938,84 zł, tj. 19,4 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 6.356.390,97 zł, tj. 119,2% w tym:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach – 4.555.496,37 zł, - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.800.894,60 zł.
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie 140.800,00 zł, tj. 4,9 %.
 5. Za okres I kwartału w 2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.060.239,09 zł. przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 2.468.432,75 zł
 6. W okresie I kwartału 2021 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 4.339,41 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta - 2.643,02 zł.
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim - 1.696,39 zł.

 

Tomaszów Lubelski, dnia 28 kwietnia 2021 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 28.04.2021 roku pod Nr 41
na okres do 31.07.2021 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2021 roku

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za I kwartał 2021 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---