Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
28° 16°
Poniedziałek
20° 13°
 
Niedziela, 1 sierpnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Alfons, Nadia, Piotr, Justyna, Julian, Jarosław, Nadzieja

Artykuły


Informacja z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Tomaszów Lubelski za IV kwartały 2020 roku:

 1. Plan dochodów w wysokości 115.572.360,92 zł wykonano w kwocie 116.966.263,92 zł, tj. 101,2 % wg załącznika Nr 1.
 2. Plan wydatków w wysokości 115.782.498,46 zł wykonano w kwocie 111.106.389,91 zł, tj. 96,0 % wg załącznika Nr 2.
 3. Przychody wykonano w kwocie 1.674.283,12 zł, tj. 172,01% w tym:
  - wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach – 1.545.829,58zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 128.453,54 zł.
 4. Plan rozchodów tytułem spłaty pożyczek i wykupu obligacji komunalnych wykonano w kwocie  763.200,00 zł, tj. 100,0 %.
 5. Za okres IV kwartałów 2020 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 5.859.874,01 zł. przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 210.137,54 zł
 6. W okresie IV kwartałów 2020 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych,  o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych na kwotę 3.158.,17 zł.
  Umorzeń dokonała jednostka budżetowa:
  - Urząd Miasta - 1.702,23 zł.
  - Urząd Miasta za pośrednictwem PGKiM sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim -1.455,94 zł.

 

Tomaszów Lubelski, dnia 29 stycznia 2021 roku.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 29.01.2021 roku pod Nr 6
na okres do 30.04.2021 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia - Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za IV kwartały 2020 roku

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia - Wykonanie planu wydatków budżetu miasta za IV kwartały 2020 roku

Wersja do druku Generuj PDF
---