Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR.6733.10.2020 - Zawiadamia się, że w dniu 22.01.2021 r. została wydana decyzja znak:IR.6733.10.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego wie

Tomaszów Lubelski, dnia 22.01.2021 r.

IR.6733.10.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, że w dniu 22.01.2021 r. została wydana decyzja znak:IR.6733.10.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wyszyńskiego na dz.nr 97 w Tomaszowie Lubelskim.
Inwestycja planowana jest na działkach nr 97, 122, 143/1, 144, 205/5, 205/10, 279, 281 arkusz 21 położonych przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego i ulicy 29-go Listopada w Tomaszowie Lubelskim.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
w dniu 22.01.2021 r. na okres 14 dni
tj. do dnia 08.02.2021 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---