Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Dziś
12°
Wtorek
13°
 
Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Artykuły


IR.6220.9.13.2020 - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 1 grudnia 2020 r. decyzji, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia po

Tomaszów Lubelski, 1 grudnia 2020 r.

IR.6220.9.13.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. – dalej ustawa ooś)

 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 1 grudnia 2020 r. decyzji znak: IR.6220.9.11.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów metali na działce nr 68, położonej przy ul. Ściegiennego 59 w Tomaszowie Lubelskim.

            Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 w godzinach pracy urzędu (pon., śr., czw., pt. – 7.30-15.30, wt.– 8.00-16.00) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 846642125).

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i tablicy ogłoszeń przy skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i Petera (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń pod budynkiem Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 04.12.2020 r. oraz na tablicy ogłoszeń przy skrzyżowaniu ulic Petera i Ściegiennego w dniu 10.12.2020 r. na okres 14 dni, tj. do dnia 18.12.2020 r. włącznie i 24.12.2020 r. włącznie.
Opublikowano na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.

Wersja do druku Generuj PDF
---